Muistelmakilpailu on päättynyt, muisteleminen jatkuu

Muistelmakilpailuun tuli tekstiä 14 muistelijalta, joukossa myös ryhmämuistelu. Tulos ei ole huono, mutta tuulettamiseen se ei vielä anna aihetta. Sukuseuran jäsenet osallistuivat kilpaan erittäin laimeasti. Lähes puolet muisteluista tuli sukuseuran ulkopuolelta, liuskamääräisesti laskettuna suurin osa. Kaikki osallistuneet muistelut olivat loistavia. Niistä on jokseenkin mahdotonta valita kiistaton voittaja. Näkökulmaa ja kriteereitä vaihtamalla jokainen muistelu voisi olla voittaja. Jo muistelujen kilpailuttaminen sinänsä saattaa kuulostaa arveluttavalle, mutta joku keino oli keksittävä keruun vauhdittamiseen. Tosin kilpailu saattoi olla joillekin jopa este osallistua keräämiseen ja muistelemiseen. Tai sitten hyvä - ja ah, niin kunniallinen - tekosyy! Nyt tämäkin syy on poistunut. Kilpailu on päättynyt, mutta muisteleminen jatkuu.

Muistelutekstit olivat yleensä yhdestä liuskasta tai jopa yksittäisestä muistosta muutamaan sivuun. Yksi erittäin laaja muistelu tuli mukaan. Leipätekstiksi muutettuja liuskoja kertyi kaikkiaan noin 50 sekä lisäksi valokuvia, koulutodistuksia, lehtikirjoituksia, kirje ja karttoja. Se on hyvä alku muistelukirjalle.

Tässä vaiheessa haluamme kiittää kaikkia jo osallistuneita sekä kannustaa muitakin lähettämään muistelujaan ilman kilpailuttamisen pelkoa. Varsinkin sukuseuran jäsenten olisi nyt syytä ryhdistäytyä ja kantaa niin sanotusti kortensa kekoon. Lisäksi kannustamme myös nuorempia ihmisiä lähettämään muistojaan. Kaikilla ei ole henkilökohtaista sota-aikaa eikä evakkoa, myös heidän muistonsa ovat tärkeitä. Jo lähetetyt tekstit osoittavat, ettei huonoa muistelua ole, on vain erilaisia muistelijoita ja erilaisia muistoja, jotka kaikki saavat vielä lisäarvoa siitä, että kerromme ne toisillemme ja kokoamme ne yhteen.

Muistoja luetaan ja kilpailun ja keruun tuloksia julkaistaan ja palkitaan Sikiön sukuseuran 10-vuotisjuhlassa Ruokolahdella Jaakkiman opistolla 18.8.2013.

Esimerkkejä muistelluista aiheista

näitä aiheita voi muistella lisää tai keksiä ihan omia aiheita

 

lapsuus- ja koulumuistot (leikit, kuritus/kasvatus, juhlat)

arkinen elämänmeno

viikonlopun vietto

metsästys ja kalastus

joulut (joulujuhlat, joulupukki ja pukin arvoituksen selviäminen)

perhejuhlat

ruokamuistot

viina, viinankeitto ja pirtu

tiukat tilanteet elämässä; sodassa ja siviilissä

voimasanat ja voimalliset sanomiset, syntyneet sanonnat ja sananparret

kaikenlaiset sattumukset

henkilökuvaukset

eläinmuistot

esineiden tai huonekalujen tarinat

sukunimeen Sikiö liittyvät sattumukset

evakkoon lähtö (esim. tavaroiden kätkentä ja mitä saatiin mukaan ja miten lähdettiin, äkkilähtö)

talvisota (pommitukset, isänmaallisuus)

pula-aika ja sen torjunta (korvaavat elintarvikkeet/korvikkeet, keruuhankkeet, oma sika, vaatepula, asuntopula, kekseliäisyys, sinnikkyys, niukkuus)