Ex- puheenjohtajan pöydältä

On aika kiittää kaikkia Sikiön sukuseuran jäseniä ja kaikkia, jotka lukevat sukuseuran sivuja.

Noin 8 vuotta olen saanut touhuta mukavien, ihmisten parissa ja
aikaankin on yhdessä jotain saatu. Sukuseuran jäsenmäärä on nyt n. 150. Mukana on paljon juuristaan kiinnostuneita idearikkaita "sikiöläisiä".

Uudistuneella hallituksella on mielestäni hyvät eväät tulevan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

Haluan kiittää kaikkia hallituksen jäseniä uskollisesta osallistumisesta ja hyvistä oivalluksista vuosien varrella.

Erityiskiitokset Unto Jerolle (Parikkalan Sikiöitä), jonka suunnittelemasta vaakunasta ja lipusta on saatu Sikiön sukuseuralle omat symbolit. Sellaisia ei usealla kauankin toimineella sukuseuralla ole.

Samoin kiitos Riitta Sainiolle, joka kaikki nämä vuodet on hoitanut sihteerin tehtävät ja pitänyt huolen seuran "rahapussista".

Sukuseuran sanan taitaja Virpi Sikiö oli armoitettu keskustelija sähköpostissa. Ideoita ja sanankäyttöä häneltä löytyy, joten uuden hallituksen kannattaa olla  kuulolla.

Vielä siis lämmin kiitokseni entisille ja uusille jäsenille sekä ennen kaikkea teille, jotka satutte lukemaan Sikiön seuran sivuja, liittykää joukkoon.

Tauno Siitama